STAVEBNĚ EXPERTNÍ KANCELÁŘ

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?

INSPEKCE NEMOVITOSTI

INSPEKCE NEMOVITOSTI

Zahrnuje rozsáhlý vizuální průzkum nemovitosti a poskytuje představenstvu BD a SVJ informaci o stavebně technickém stavu nemovitosti, stavu údržby, kontrolu evidence všech revizí s ohledem na případné řešení pojistných událostí... § 159 Obč. zák. / § 51 a násl. Zákon o obch. korp. / odpovědnost členů představenstev bytových družstev.
EXPERTNÍ POSUDEK

EXPERTNÍ POSUDEK
 

Máte problém se špatně odvedenou prací řemeslníka nebo stavební firmy? Reklamujete vadu na dodané technologii nebo odvedené práci a firma se brání uznání chyby? Vystavím protokol s posouzením a návrhem oprav či vyčíslením nákladů na odstranění vad.
ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ

ENERG. PORADENSTVÍ

Zhodnotím stávající stav topného systému a stávajícího stavu budovy, navrhnu možné varianty úprav a investic do zateplení a nabídnu možnosti získání dotací na úsporu energií s ohledem na váš konkrétní případ.
ODHADY CEN

ODHADY CEN
 

- pro účely daně z nabytí nemovitostí
- dědictví, insolvencí, exekucí
- pro účely prodeje či koupě
PROJEKCE

PROJEKCE

Připravujete rekonstrukci, zateplení, revitalizaci, přístavbu, nástavbu... naše PROJEKČNÍ KANCELÁŘ vám zpracuje veškerou dokumentaci dle stávajících zákonných norem.
STAVEBNÍ DOZOR

STAVEBNÍ DOZOR

Připravujete rekonstrukci, zateplení, revitalizaci, přístavbu, nástavbu... ochráníme vaší investici.
DOTACE

DOTACE

Připravujete rekonstrukci, zateplení, revitalizaci, přístavbu, nástavbu... ochráníme vaší investici.
3D ARCH  STUDIO

3D ARCH STUDIO

Připravujete rekonstrukci, zateplení, revitalizaci a potřebujete návrhy variant fasád pro schválení členy BD či SVJ?