DALŠÍ SLUŽBY

 

 

 PLÁN ÚDRŽBY

 • kompletní kontrolu stavu nemovitosti,
 • nastavení plánu údržby v závislosti na životnosti jednotlivých konstrukčních materiálů,
 • posouzení vad a defektů,
 • návrh jejich odstranění,
 • posouzení stavu s ohledem na stanovení urgence a náročnosti oprav včetně finančního vyčíslení.

5000

 

 FOND OPRAV

 • nastavení výše fondu oprav s ohledem na to, zda je jeho výše příliš VYSOKÁ nebo naopak PODHODNOCENÁ,
 • nastavení výše fondu oprav s ohledem na to, zda stávající výnos z fondu pokryje náklady na budoucí údržbu a rekonstrukci a to i po splacení případných stáva jících úvěrů s ohledem na trvale udržitelný stav objektu.

NAPIŠTE NÁM

 

 PLÁN REVIZÍ

 • nastavení plánu veškerých zákonem stanovených požadavků na revize,
 • zajištění rizika, že v případě pojistné události nastane problém s výplatou pojistného plnění,*
 • * pojišťovna vždy jako první zjišťuje, zda jsou provedeny všechny předepsané revize, v opačném případě krátí nebo odepírá pojistné plnění

NAPIŠTE NÁM

 3D ARCH STUDIO

 • pro plánovanou rekostruk ci fasády podklad pro hlasování v několika alternativních variantách

NAPIŠTE NÁM

 

STAVEBNÍ DOZOR

 • pro plánovanou rekonstrukci, opravu, či údržbu kontrolu kvality odvedené práce
 • forma spolupráce: - individuální posouzení, - průběžné dozorování, - trvalá paušální smlouva.