• PENB / Průkaz energetické náročnosti budov

    PENB / Průkaz energetické náročnosti budov

    Vlastník bytu má dle zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, provedených zákonem č.318/2012 Sb. při PRODEJI či PRONÁJMU svého bytu povinnost doložit PENB - Průkaz energetické náročnosti budovy (popř. jeho kopii), známý také jako „energetický štítek“.

  • KDO PENB OBJEDNÁVÁ?

    Průkaz energetické náročnosti budovy se nezpracovává pro ucelenou část budovy ani pro jednotlivé byty, ale vždy pouze pro celou budovu - bytový dům. Průkaz zpracovaný pro celou budovu je současně průkazem pro jednotlivé byty. Při prodeji nebo pronájmu bytu požádá jeho vlastník o předání PENB společenství vlastníků jednotek ( nebo představenstvo BD ). Pokud vlastníkovi bytu nebude na písemné vyžádání průkaz předán, vystavují se představitelé SVJ či BD sankcím za nedodržení zákonných povinností při správě cizího majetku.

CENIKBYT

JAKÝ JE TEDY POSTUP?

OBJEDNEJTE

OBJEDNEJTE

na základě uvedené cenové nabídky pošlete objednávku mailem
UHRAĎTE ZÁLOHU

UHRAĎTE ZÁLOHU

na základě zaslané zálohové faktury na 50% dohodnuté ceny
PENB

PENB

vám zašleme na dobírku s doplatkem zbylých 50% dohodnuté ceny

DALŠÍ SLUŽBY

Stavdozor